Toplantı Adı Toplantı Tarihi Gündem Toplantı Tutanağı
Yürütme Kurulu 11.08.2020    
PETU ilk Toplantı 25.02.2020 >Tıklayın< >Tutanak<
Yürütme Kurulu 21.02.2020