Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) toplantısı katılımı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Türkiye’de uluslararası standartlara uygun, etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanmasını amaçlayan Yerel Yönetim Reformu (LAR III) Çalıştayı’na Katıldık.

 

TEKİRDAĞ'IN SİVİL TOPLUM GÜCÜ

 

TÜM HABERLER